Om Aaima Kitchen -
En resa för att överbrygga kulturell förståelse mellan öst och väst.