Villkor
Villkor

Villkor för https://aaimakitchen.se/

Följande villkor (tillsammans, dessa “villkor”) gäller för din användning av https://aaimakitchen.se/, inklusive allt innehåll, funktionalitet och tjänster som erbjuds på eller via https://aaimakitchen.se/ ( “Hemsida”).

Läs villkoren noggrant innan du börjar använda Aaima Kitchen, för genom att använda webbplatsen accepterar du och accepterar att vara bunden och följa dessa villkor.

Dessa villkor träder i kraft den [DATE]. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att ändra dessa villkor från tid till annan utan meddelande till dig. Du erkänner och samtycker till att det är ditt ansvar att granska denna webbplats och dessa villkor då och då och bekanta dig med eventuella ändringar. Din fortsatta användning av denna webbplats efter sådana ändringar kommer att utgöra ett erkännande av de ändrade villkoren och ditt avtal om att följa och vara bundna av de ändrade villkoren.

Uppförande på webbplatsen

Din användning av webbplatsen är föremål för alla tillämpliga lagar och regler, och du är ensam ansvarig för innehållet i din kommunikation via webbplatsen. Dessa villkor skapades av mallar för villkor och sekretesspolicygeneratorn.

Genom att publicera information i eller på annat sätt använda någon kommunikationstjänst, chattrum, anslagstavla, nyhetsgrupp, programvarubibliotek eller annan interaktiv tjänst som kan vara tillgänglig för dig på eller via denna webbplats, godkänner du att du inte laddar upp, delar, postar, eller på annat sätt distribuera eller underlätta distribution av innehåll – inklusive text, kommunikation, programvara, bilder, ljud, data eller annan information – som:

  • Är olagligt, hotande, kränkande, trakasserande, ärekränkande, ärekränkande, vilseledande, bedrägligt, invaderande av andras integritet, skadligt, innehåller uttryckliga eller grafiska beskrivningar eller konton av sexuella handlingar (inklusive men inte begränsat till sexuellt språk av våldsamt eller hotande natur riktat hos en annan individ eller grupp individer), eller på annat sätt bryter mot våra regler eller policyer
  • Offrar, trakasserar, förnedrar eller skrämmer en individ eller grupp individer på grundval av religion, kön, sexuell läggning, ras, etnicitet, ålder eller funktionshinder
  • Kränker patent, varumärke, affärshemlighet, upphovsrätt, rätt till publicitet eller annan äganderätt för någon part
  • Konstituerar obehörig eller oönskad reklam, skräppost eller bulk-e-post (även känd som “skräppost”), kedjebrev, någon annan form av obehörig uppmaning eller någon form av lotteri eller spel
  • Innehåller programvaruvirus eller någon annan datorkod, filer eller program som är utformade eller avsedda att störa, skada eller begränsa funktionen för programvara, hårdvara eller telekommunikationsutrustning eller för att skada eller få obehörig åtkomst till data eller annan information av någon tredje part
  • Föreställer sig någon person eller enhet, inklusive någon av våra anställda eller representanter

Vi varken stöder eller tar något ansvar för innehållet i material som laddats upp eller skickats av tredje parts användare av webbplatsen. Vi förhandsgranskar, övervakar eller redigerar vanligtvis inte innehållet som publiceras av användare av kommunikationstjänster, chattrum, anslagstavlor, nyhetsgrupper, programvarubibliotek eller andra interaktiva tjänster som kan vara tillgängliga på eller via denna webbplats.

Vi och våra agenter har emellertid rätten att efter eget gottfinnande ta bort allt innehåll som, enligt vår bedömning, inte uppfyller dessa användarvillkor och andra regler för användarens beteende för vår webbplats, eller som på annat sätt är skadligt, anstötligt eller felaktig. Vi är inte ansvariga för eventuella fel eller fördröjningar med att ta bort sådant innehåll. Du samtycker härmed till sådant borttagande och avstår från alla anspråk mot oss som härrör från sådant borttagande av innehåll.

Du samtycker till att vi när som helst och efter eget gottfinnande kan säga upp ditt medlemskap, konto eller annan anslutning till vår webbplats utan föregående meddelande till dig för brott mot någon av ovanstående bestämmelser.

Dessutom erkänner du att vi kommer att samarbeta fullt ut med utredningar av kränkningar av system eller nätverkssäkerhet på andra platser, inklusive samarbete med brottsbekämpande myndigheter för att utreda misstänkta kriminella kränkningar.

Immateriella rättigheter

Genom att acceptera dessa villkor godkänner du och godkänner att allt innehåll som presenteras för dig på denna webbplats skyddas av upphovsrätt, varumärken, servicemärken, patent eller andra äganderätt och lagar, och är den enda egendom som Aaima Kitchen äger.

Du får endast använda innehållet som uttryckligen godkänts av oss eller den specifika innehållsleverantören. Med undantag för en enda kopia gjord för personligt bruk får du inte kopiera, reproducera, modifiera, publicera om, ladda upp, skicka, sända eller distribuera några dokument eller information från denna webbplats i någon form eller på något sätt utan föregående skriftligt tillstånd från oss eller den specifika innehållsleverantören, och du är ensam ansvarig för att få tillstånd innan du återanvänder upphovsrättsskyddat material som är tillgängligt på denna webbplats.

Tredjepartswebbplatser

Denna webbplats kan länka dig till andra webbplatser på Internet eller på annat sätt innehålla referenser till information, dokument, programvara, material och / eller tjänster som tillhandahålls av andra parter. Dessa webbplatser kan innehålla information eller material som vissa människor tycker är olämpliga eller stötande.

Dessa andra webbplatser och parter är inte under vår kontroll, och du erkänner att vi inte är ansvariga för riktigheten, upphovsrättsöverensstämmelse, laglighet, anständighet eller någon annan aspekt av innehållet på sådana webbplatser, och vi är inte heller ansvariga för fel eller utelämnanden i hänvisningar till andra parter eller deras produkter och tjänster. Inkluderingen av en sådan länk eller referens tillhandahålls endast som en bekvämlighet och innebär inte godkännande av, eller associering med, webbplatsen eller parten av oss, eller någon garanti av något slag, varken uttryckligt eller underförstått.

Ansvarsfriskrivning, garantibegränsningar och skadestånd

Din användning av Aaima Kitchen är på egen risk. Webbplatsen tillhandahålls “som den är” och “som tillgänglig”. Vi avstår från alla garantier av något slag, uttryckligen eller underförstått, inklusive, utan begränsning, garantierna för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-intrång.

Vi är inte ansvariga för skador, direkta eller följder som orsakas av din användning av webbplatsen, och du samtycker till att försvara, skada och hålla oss skadliga från alla anspråk, förluster, ansvarskostnader och utgifter (inklusive men inte begränsningar till advokatsalar) som uppstår från din kränkning av tredje parts rättigheter. Du erkänner att du bara har en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar licens att använda webbplatsen. Eftersom webbplatsen inte är fel- eller felfri, godkänner du att du kommer att använda den noggrant och undvika att använda den på sätt som kan leda till förlust av din eller tredje parts egendom eller information.

Löptid och uppsägning

Dessa villkor träder i kraft i förhållande till dig när du skapar ett Aaima Kitchen-konto eller när du börjar använda Aaima Kitchen och kommer att gälla tills det avslutas av dig eller av oss.

Aaima Kitchen förbehåller sig rätten att säga upp dessa villkor eller stänga av ditt konto när som helst i händelse av obehörig eller misstänkt obehörig användning av webbplatsen, antingen i strid med dessa villkor eller på annat sätt. Om Aaima Kitchen avslutar dessa villkor eller stänger av ditt konto av någon av anledningarna i detta avsnitt, har Aaima Kitchen inget ansvar eller ansvar gentemot dig.

Uppdrag

Aaima Kitchen kan tilldela dessa villkor eller någon del av det utan begränsningar. Du får inte tilldela dessa villkor eller någon del av det till någon tredje part.

Tillämplig lag

Dessa villkor och eventuella tvister eller anspråk som härrör från, eller är relaterade till dem, ska styras av och tolkas i enlighet med den interna lagstiftningen i se utan att ge någon effekt eller lagkonflikt.

Alla rättsliga åtgärder, åtgärder eller förfaranden som uppstår på grund av, eller relaterade till, dessa användarvillkor eller webbplatsen ska inledas exklusivt vid de federala domstolarna.

Beställ Annullering Och Återbetalningspolicy

Kunden måste meddela vår restaurang omedelbart om de beslutar att annullera beställningen, helst per telefon, och ange ditt beställningsnummer. Om vi ​​accepterar din avbokning, ingen avbokningsavgift eller 10 kr. gäller. Om vi ​​vägrar att annullera (t.ex. att förberedelse av din beställning har slutförts och / eller leveranspersonal redan har skickats) kommer vi inte att kunna återbetala någon beställning som redan har skickats. Som en allmän regel har du inte rätt att annullera din beställning när du har fått en bekräftelse på samma från restaurangen. Vanligtvis är detta inom 5 minuter efter att en beställning gjorts.

Om avbokningen gjordes i tid och när restaurangen har accepterat din avbokning kommer vi att återbetala eller kreditera ditt betalkort eller kreditkort med hela beloppet inom 14 dagar, inklusive den ursprungliga leveransavgiften (i förekommande fall) som du betalade för leverans av varorna eller tjänsterna, i tillämpliga fall. Vi kan säga upp ett kontrakt / beställning om produkten inte är tillgänglig av någon anledning. Vi kommer att meddela dig om detta är fallet och returnera eventuella betalningar som du har gjort.

I den osannolika händelsen av att en vara på din beställning inte är tillgänglig kommer vi dock att kontakta dig på det telefonnummer som vi fick vid beställningen och informera dig om sådan otillgänglighet. I ett sådant fall har du rätt att annullera hela beställningen och har rätt till återbetalning i enlighet med vår återbetalningspolicy.

 

Aaima Kitchen

Aaima Kitchen,
Åsgatan 29 C, 791 71 Falun,
Ring Oss – 0732460571, 0700318925,
Email – order@aaimakitchen.se